RANKING PSPAL

Ranking Polskiego Stowarzyszenia Palantowego to zestawienie drużyn PSPal. Celem rankingu jest jak najwierniejsze odzwierciedlenie układu sił panujących w świecie palantowym. W obecnie wprowadzonym systemie punktowane są wszystkie oficjalne mecze drużyn PSPal.

 

Polskie Stowarzyszenie Palantowe

608404030

©2020 by PSPal. Wszelkie prawa zastrzeżone.